Politica de confidențialitate

GDPRA. Introducere

1. Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.
2. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

B. Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:1. informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
3. informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
4. informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
5. informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;6. informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
7. informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
8. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

C. Utilizarea informațiilor dvs. Personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

1. administrarea website-ului și a afacerii noastre;
2. trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
3. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
4. trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare);
5. trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);
6. furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
7. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;8. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
9. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie
Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

D. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică. Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);
4. către cumpărătorul (sau potențialul cumpărător) al oricărei afaceri sau oricărui bun pe care le-am vândut (sau avem în plan să îl vindem); și
5. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale. Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

E. Transferuri internaționale de date

1. Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.
2. Informațiile colectate pot fi transferate între următoarele țări care nu au instituite legi de protecție a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spațiul Economic European: Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, China și India.
3. Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.
4. Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (E).

F. Păstrarea informațiilor personale

1. Această Secțiune F stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.
2. Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri, si doar pentru o perioada de maxim 3 ani.
În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune F, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
2. dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

G. Securitatea informațiilor dvs. Personale

1. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
2. Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).
3. Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.
4. Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
5. Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

H. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

I. Drepturile dvs.

În calitate de persoană vizată aveți anumite drepturi legale cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră. Vom respecta drepturile dumneavoastră individuale și va aborda motivele dumneavoastră de îngrijorare în mod adecvat.
a. Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment

b. Dreptul la rectificare: Puteți beneficia din partea noastră de o rectificare a datelor cu caracter personal care vă vizează. Facem eforturi rezonabile pentru a menține datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, utilizate în mod constant, exacte, complete, actuale și relevante, în baza celor mai recente informații de care dispunem.

c. Dreptul la limitarea prelucrării: Puteți beneficia din partea noastră de o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacăcontestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe perioada în care se verifică acuratețea acestora;prelucrarea este ilegală, și solicitați limitarea prelucrării mai curând decât ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dumneavoastră le solicitați în scopul formulării, exercitării sau apărării unor acțiuni în justiție, sauobiectați cu privire la prelucrare în perioada în care verificăm dacă temeiurile noastre legitime prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

d. Dreptul la acces: Ne puteți solicita informații referitoare la datele cu caracter personal pe care le deținem în privința dumneavoastră, incluzând informații privind categoriile de date cu caracter personal aflate în posesia noastră sau în controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu direct de la dumneavoastră, și căror persoane le-au fost divulgate, dacă este cazul. Vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere.e. Dreptul la portabilitate: Începând cu 25 mai 2018 aveti dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și să solicitați, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) către o altă organizație.

Dispuneți de aceste două drepturi dacă:prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automate; ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe consimțământul dumneavoastră, sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru semnarea sau executarea unui contract la care sunteți parte; datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt furnizate de către dumneavoastră, și transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu afectează în mod advers drepturile și libertățile altor persoane. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod normal și lizibil electronic. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod advers drepturile și libertățile altor persoane. Acest lucru poate fi aplicabil dacă o transmitere a datelor dumneavoastră cu caracter personal către o altă organizație implică, de asemenea, transmiterea datelor cu caracter personal ale altor persoane (care nu își dau consimțământul). Dreptul dumneavoastră de a beneficia de transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă respectiva transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

f. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei solicitări dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând datele care sunt necesare:pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;pentru conformarea cu o obligație legală care ne angajează;în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, saupentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

g. Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar acestea urmând a fi doar limitate.Puteți obiecta întotdeauna cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing-ul direct care s-a bazat pe interesul nostru legitim, indiferent de oricare motiv. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

h. Dreptul de a formula o plângere: Puteți formula o plângere la autoritatea privind protecția datelor:
Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax:
+40.318.059.602
Email:
anspdcp@dataprotection.ro


De remarcat:

Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dumneavoastră în termen de 15 zile. Începând cu 25 mai 2018, termenul este de 30 de zile și poate fi prelungit din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.

Limitarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi accesul la toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dumneavoastră. În asemenea cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în prezenta secțiune, decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.Exercitarea drepturilor dumneavoastră legale: Pentru a exercita drepturile dumneavoastră legale, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea Informatii de contact.

J. Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu de facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

K. Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

L. Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Pe site-ul nostru folosim atât cookie-uri persistente, cât și de sesiune.1.

Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru și scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:

Folosim Google Analytics și Adwords pe website-ul nostru pentru a recunoaște un computer atunci când un utilizator vizitează website-ul / urmărește utilizatorii cât timp navighează pe website / îmbunătățește capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele și îmbunătățește securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direcționează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator;

2. Majoritatea browser-elor vă permit să refuzați să acceptați cookie-uri – de exemplu:

a. în Internet Explorer (versiunea 10) puteți bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Opțiuni de Internet”, „Confidențialitate”, apoi „Avansat”;

b. în Firefox (versiunea 24) puteți bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni”, „Confidențialitate”, selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant și debifând „Acceptați cookie-uri de la website-uri”; și

c. în Chrome (versiunea 29), puteți bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Setări de conținut”, apoi selectând „Blocați site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe website-ul nostru.3. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:

a. În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ștergeți manual fișierele cookie (puteți găsi instrucțiuni despre cum puteți face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. În Firefox (versiunea 24), puteți șterge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Opțiuni” și „Confidențialitate”, apoi selectând „Utilizați setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afișare cookie-uri”, apoi pe „Ștergeți toate Cookie-urile“; și
c. în Chrome (versiunea 29), puteți șterge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare și control”, făcând clic pe „Setări”, „Afișați setările avansate” și pe „Ștergeți datele de navigare”, apoi selectați „Ștergeți cookie-urile și alte date despre website și plugin-uri” și faceți clic pe „Ștergeți datele de navigare”.

4. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri.

M. Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră cu privire la subiectul protecției datelor și oricare solicitări în exercitarea drepturilor dumneavoastră legale la următoarele detalii de contact:

privacy@bellavistacluj.ro;
Str. Str. Reményik Sándor, Cluj, România.

Vom investiga și vom încerca să soluționăm orice solicitare sau plângere privind utilizarea sau divulgarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.Dacă nu sunteți satisfăcuți de răspunsul nostru, puteți formula, de asemenea, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe informații cu privire la această procedură sunt disponibile la: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor